Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har i dagsläget 360 elever. På skolan finns även fyra fritidshemsavdelningar; Guldbanken, Pärlan, Trappan och Tornet.

tisdag 18 juni 2019

Glad sommar!

Tack alla elever och föräldrar för detta läsår. Hoppas ni får en härlig sommar!


Höstterminen börjar måndagen den 19 augusti kl 08.30.
Årskurs F-6 hälsas välkomna i respektive klassrum och möts av sina lärare.
Första skoldagen slutar kl 13.00 då fritids tar vid för de barn som är inskrivna.Personal på Montessoriutbildning


Tack vare vårt Erasmus-projekt får just nu rektor och fyra medarbetare från Norrköpings Montessoriskola en veckas utbildning i montessoripedagogik i Marbella i Spanien. De skickar här en bild från flygplatsen och hälsar att de kommit fram ordentligt och de första lektionerna har varit givande och intressanta. Tidigare under läsåret har fem medarbetare varit till en montessoriskola i Italien och fyra till Holland för jobbskuggning och studiebesök. Ytterligare åtta medarbetare kommer att åka till montessoriskolorna i Holland och Italien samt fem stycken få utbildning i ett europeiskt land.

onsdag 24 april 2019

Skolavslutning

Välkomna på skolavslutning i Trozellibacken (bredvid Färgargården) 13 juni 9.00-10.00.

Eleverna börjar sin vanliga tid på morgonen i klassrummen. Skoldagen slutar kl. 10.00. Fritids har öppet som vanligt för de barn som anmält omsorg.

Skolskjutsarna går hem 10.30 på avslutningsdagen.

På sommaravslutningen är alla välkomna, det finns gott om plats ;)
Smörblomma, Flora, Blomma, Isolerade, Liv, Pistill

fredag 29 mars 2019

Skolråd protokoll 27/3


Protokoll


Skolråd Norrköpings Montessoriskolan
27 mars 2019, sal F-2C

Närvarande: Johanna Molin (rektor F-2), Sara Johansson (rektor 3-6), Kerstin Jönsson Lindkvist (kurator), Jenny Nobrand (lärare F-2E), Daniel Markgren (musiklärare), Gustavo Nordlund (sekreterare)
Föräldrar: Norma Azolas Ochoa (F-2F), Charlotta Larsson (F-2G), Cecilia Nobrant (F-2C), Matilda Borg Wigh (F-2B)

 Rektor Johanna öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.       En snabb presentation av alla närvarande, både skolpersonal och föräldrar.

2.       Rektorn presenterade kvällens dagordning:

-          Punkter från rektorerna
-          Punkter från Trygghetsteamet
-          Utvärdering/diskussionsfrågor

3.       Rektor Sara informerade om den senaste skyddsronden och en mängd olika renoveringsinsatser som har genomförts eller ska genomföras på skolan.

Alla entrédörrar på framsidan är nya. Det kommer nya dörrar till baksidan.
En el-revision av huset har genomförts. Alla ljusrör i huset är nu ersatta med nya ljusrör, vilket medfört bättre belysning i klassrum och korridorer. Även en del lamparmaturer är utbytta.
Alla fönster har åtgärdats för drag. En plan för att byta fönster är under utredning.
Flera klassrum har fått ny ljudisolering.
Fyra toaletter på plan 1 kommer till att börja med renoveras. Renovering av alla toaletter kommer att pågå under de närmaste åren. Alla toaletter har fått nya eller reparerade dörrlås.
Byggnadens fasad är kontrollerad då puts fallit ned. Behov av renovering finns, men det är ingen risk för elever, skolpersonal och gäster.

Rektorn informerade även om byte av lås (huvudnycklar) är på gång i huset. Det beror på stölder som skett på skolan. Ett möte med kommunens säkerhetschef är bokat till april månad, men många åtgärder har redan vidtagits för att öka säkerheten. Bl a är endast en entré öppen under morgon- och kvällsfritids samt att stor restriktivitet råder kring vilken personal som har tillgång till nycklar. Skolan för logg över alla händelser som inträffar och polisanmäler alla stölder/försvinnanden av skolans egendom. Skolan uppmanar även vårdnadshavarna att göra likadant när elevernas tillhörigheter misstänks stulna. Elever ska ta hem sina privata saker varje dag.

4.       Rektorn Johanna informerade om arbetet med skolans organisation inför kommande läsår 2019/2020. Inga större förändringar görs.

F-2 fortsätter med åldersintegrerade klasser. Totalt sju klasser med två  pedagoger i varje klass.
Behörighetsgraden inom personalstyrkan fortsätter att öka.
Blivande åk 3 kommer att arbeta efter samma modell som åk 4 haft i år, nämligen en ”storklass” som delas i mindre grupper. Det blir totalt tre klassrum och tre lärare samt två elevstöd kopplade till klassen.
Klass 4 kommer att ha två lärare samt två elevstöd.
Klass 5 kommer att ha två  lärare samt två elevstöd.
Klass 6 blir en mindre klass med en lärare samt ett elevstöd.
När det gäller fritidshemmen nästa läsår blir organisationen oförändrad, med tre fritidsavdelningar för F-2 och en för åk 3.

5.      Skolans kurator informerade om Trygghetsteamet:

Gruppens medlemmar presenterades – förutom kuratorn själv ingår även skolsköterskan, två lärare, två fritidspedagoger samt en resurspedagog.

Trygghetsteamet arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande.

Teamets arbetsorganisation innefattar ett kontinuerligt samspel med andra grupper inom skolan: Ledningsgruppen, Elevhälsoteamet, Elevrådet samt skolans alla arbetslag. Trygghetsteamets medlemmar ingår, på olika sätt, även i andra grupper och alla instanser samspelar med varandra, med Trygghetsteamet som en samlande faktor.

Skolans kurator förklarade utifrån aktuella exempel hur arbetet kan se ut och vilka konkreta konsekvenser det kan få för skolan, både på individ- och gruppnivå.
Kuratorn presenterade även resultatet av årets Trygghetsenkäten. Resultaten av årets enkät liknar i stort dem från tidigare år – inga större variationer förekommer.

Till sist berättade Kerstin att kommunens Barn- & Elevombudsman Stephan Andersson, som får alla skolors anmälningar om kränkningar berömt hur skolan arbetar med frågorna.

En kortare diskussion följde bland de närvarande, med fokus kring internet, sociala medier och spel, samt användningen av mobiler under skoltiden.

6.       Föräldrarna på plats lyfte några övriga frågor:

-        Fotbollsplan.
Personalen förklarade hur klasserna fått schemalagda tider för att förebygga konflikter och att reglerna omkring detta kommer från Trygghetsteamet i samråd med Elevrådet. Efter införandet har man sett hur fler elever i varje klass deltar i fotbollsleken.
Personalen berättade även om arbetet med att erbjuda alternativa aktiviteter under rasterna (t ex styrda lekar, pulsträning osv) för att få fler barn i rörelse och säkra att alla barn har något att göra.

-        Idrottslektioner.
Alternativ efterfrågas för de elever som glömt sina idrottskläder och som därmed under en del av lektionen får sitta vid sidan om.
Personalen förklarade att eleverna måste lära sig att ta med sin idrottspåse och packa sin väska. Pedagoger tar kontakt med de vårdnadshavare som behöver ge sitt barn extra stöd i frågan.

-        Föräldrainsyn.
Önskemål om att kommunikationen mellan klasspedagogerna och föräldrarna omkring hur eleverna presterar i skolan ska omfatta mer än enbart utvecklingssamtalet. Att fler vägar/möjligheter ska finnas, som t ex Google Classroom.
Rektorerna berättade att just Classroom är på gång i skolan och att man implementerar den ”uppifrån” – först ut är åk 6, där varje elev i år har en till en chromebook. Digitala verktyg i stort är på gång både inom kommunen och på skolan.
Vårdnadshavarna uppmanas av rektorerna att ta kontakt direkt med klassmentorn i frågan men de närvarande föräldrarna efterlyser en generell policy för hela skolan.

7.     Mötet avslutades.