Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har i dagsläget 360 elever. På skolan finns även fyra fritidshemsavdelningar; Guldbanken, Pärlan, Trappan och Tornet.

fredag 23 mars 2018

Värdegrund, Pärlan


Värdegrundsarbete på Pärlan är en viktig del av vår verksamhet som utförs genom övningar, rollspel, forumspel och massage. Huvudsyftet bakom övningarna är att stärka elevens självförtroende och utveckla deras förmåga till inlevelse och empati. Utifrån olika sorters rollspel diskuterar eleverna olika beteenden och ska försöka bli medvetna om sitt eget handlande i olika situationer. Vi påpekar vikten av gruppens betydelse, olika personligheter samt vikten att få en bra gruppkänsla och motverka trakasserier.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar