Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har i dagsläget 360 elever. På skolan finns även fyra fritidshemsavdelningar; Guldbanken, Pärlan, Trappan och Tornet.

måndag 19 mars 2018

Pärlan saga och bildTemat experiment på pärlan har utgått och temat saga och bild har ersatts. Varje grupp får komma på en egen saga och sedan får de rita bilder som hör till sagan. Barnen tränar här på fantasi och skapande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar