Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har i dagsläget 360 elever. På skolan finns även fyra fritidshemsavdelningar; Guldbanken, Pärlan, Trappan och Tornet.

fredag 16 mars 2018

Pärlan - Berättarstund
På Pärlan har hälsotemat utgått och istället har en helt ny aktivitet anordnats. Utifrån vårat årshjul kommer mars månad bland annat behandla språk och kommunikation och vad passar då inte bättre än att ha berättarstund? 
Pedagogen har läst några kapitel från boken Gropens hemlighet, som vi sedan diskuterar, både läsförståelse och svåra ord tas upp. Hittills har bara två grupper haft denna aktivitet men givetvis kommer alla att ta del av denna stund. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar