Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har i dagsläget 360 elever. På skolan finns även fyra fritidshemsavdelningar; Guldbanken, Pärlan, Trappan och Tornet.

torsdag 29 mars 2018

Månadsbrev, Pärlan


Hej alla föräldrar och vårdnadshavare!

Äntligen har solen börjat titta fram, underbart! En tid framöver kommer vi att ha en lerig och blöt skolgård. Tänk på att barnen har extra kläder och gärna några tunnare överdragsbyxor då det blir varmare ute på eftermiddagarna.
Under mars månad har vi haft fokus på kultur, språk och kommunikation. Detta innebär att vi jobbade med att utveckla barnens kommunikativa förmåga och ordförråd samt att uppmuntra deras intresse för böcker och läsning genom följande aktiviteter: berättarstund, saga/bild och massagesaga. Även värdegrund har haft en viktig plats i vår verksamhet.
Med aktiviteten saga/bild får varje grupp komma på en egen saga och sedan rita bilder som hör till sagan. På detta sätt tränar barnen sin fantasi, språk, samarbete, skapande och grupptillhörighet.
Under berättarstund läser pedagogen några kapitel från boken Gropens hemlighet. Efteråt diskuterar barnen bokens innehåll och tillsammans med pedagogen tar de svåra ord upp.
Värdegrundsarbete på Pärlan utförs genom övningar, rollspel, forumspel och massage. Huvudsyftet bakom övningarna är att förstärka elevens självförtroende och utveckla deras förmåga till inlevelse och empati. Utifrån olika sorters rollspel diskuterar eleverna olika beteenden och ska försöka bli medvetna om sitt eget handlande i olika situationer. Vi påpekar vikten av gruppens betydelse, olika personligheter samt vikten av få en bra gruppkänsla och motverka trakasserier.
Mars månad har präglats mycket av pyssel, speciellt inför Påsk samt rörelse, utelek och dans. Torsdag den 29:e har vi Påskdisco med fritidshemmet Spiran i rörelserummet.

Mer att tänka på:
– Påkalla vår uppmärksamhet när ni lämnar och hämtar ert/era barn;
– Lägg undan mobilen när ni lämnar/hämtar ert/era barn eftersom barn behöver uppmärksamhet;
– Egna mobiler, surfplattor och leksaker ska lämnas hemma eller i väskan (för mobiltelefon) under vistelsen i skolan;
– Säg till i förväg om någon annan kommer och hämtar ert/era barn;
– Om ert/era barn ska följa med en kompis hem efter skolan eller fritids måste ni föräldrar meddela oss detta. Bestäm gärna dagen innan;
– Kolla över regnkläder och stövlar så det finns på fritids. Namna kläder och skor;
– Meddela sjukdom och ändring av tider snarast möjligt.
– Lämna aktuellt schema/besked om vilka tider ditt barn ska vara hos oss.
*** Obs! Det är viktigt att ert/era barn inte gömmer sig eller springer iväg oavsett anledning för att det ska försvåra situationen ifall det är samling, brand, etc. Prata gärna med ert/era barn om det.

Kom ihåg:
* Den 30/4 och 11/5 är skolan stängd men fritidshemmet är öppet. Vi behöver veta om ert/era barn behöver fritidshemsplats. Fyll i lappen och lämna i god tid ( senast 13/4) eftersom vi behöver planera personaltäthet samt matbeställning;
* Påsklov för alla skolbarn är v.14. Schema till fritids ska redan vara inlämnad;  
* 8-timmarsbarn är lediga v.14;
* Märk gärna barnens kläder. Ofta tappar barnen bort sina kläder/vantar/skor, mössor mm och glömmer vad som är deras. Vi får kvar mängder med kläder som vi inte vet vems det är.
Glad Påsk önskar vi alla barn och föräldrar på Pärlan.
Med vänliga hälsningar
Biljana, Elvira, Emmeline och Emmy

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar