Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har i dagsläget 360 elever. På skolan finns även fyra fritidshemsavdelningar; Guldbanken, Pärlan, Trappan och Tornet.

torsdag 25 januari 2018

Drama, Rödluvan och vargen på Pärlan


Genom den aktiviteten får barnen kunskaper om sagans uppkomst och dess utveckling genom tiden. De får även möjlighet att dramatisera sagan, få ökad självkänsla och bättre självförtroende.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar