Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har i dagsläget 360 elever. På skolan finns även fyra fritidshemsavdelningar; Guldbanken, Pärlan, Trappan och Tornet.

fredag 3 mars 2017

Veckobrev 4-6

Vecka 10

Hej!
Nu är vi tillbaka efter lovet och har satt igång med temat Information och källkritik.
Om ni har dagstidningar hemma, låt gärna ert barn läsa den och prata om olika uppslag och delar i tidningen. 

Vi hälsar en ny elev, Len, välkommen till åk 5. Han kommer att gå i klassen fram till sommaren och börjar på torsdag nästa vecka.

Matematik
Åk 4 – Längdenheter
Åk 5.  Vi fortsätter att arbeta med cirkeldiagram, typvärde, medelvärde och median.  Multiplikationstabellerna.
Åk 6 Vi arbetar med multiplikationstabellen, problemlösning, repetition inför NP vecka 14.

Svenska
Åk 4 Pilen, läsförståelse, läsning, vi arbetar med olika texter och mediakunskap.
Åk 5 Pilen, läsning och källkritik.  
Åk 6 Noveller - genretexter. Berättande text.

Engelska
Åk 4 Animals – vi gör djurböcker.
Åk 5 Arbeta med text och workbook. Läxa: Meningar att kunna till fredag.
Åk 6 Arbeta med text och workbook. Läxa: Meningar att kunna till fredag

So
Åk 4 Media och kommunikation.
Åk 5-6: Samhällskunskap – Media och kommunikation (år 5 –Arbetar med egen tidning) År 6 arbetar med Insändare.
Åk 6: Geografi – Jordens inre och yttre krafter.


No
Åk 4 Vi startar upp med NTA (naturvetenskap och teknik för alla) och temat rörelse och konstruktion.
åk 5 Vi startar upp med NTA och temat rörelse och konstruktion.
Åk 6 Vi startar upp med NTA och temat rörelse och konstruktion.

På gång:
6 mars - Föräldramöte åk 4, kl 17.00.
17 mars – aktivitetsdag. 
20-21 mars – Studiedagar
7 april, café för åk 3-6 som åk 5 håller i.
Vecka 15 påsklov

------------------------------------------------------------------------
Anna Schill undervisande lärare i år 4 arbetstelefonnummer är 072-5986762 och mailadress anna.schill@norrkoping.se

Marie Karlsson Fält undervisande lärare i år 6 (ma, sv, so) samt So i åk 5 arbetstelefonnummer är 072-5078558 och mailadress marie.karlssonfalt@norrkoping.se

Susan Källdén, klasslärare åk 5, undervisar i svenska åk 5 och engelska åk 5-6  072-5078557 susan.kellden@norrkoping.se

Anna Bredin, klasslärare åk 5, undervisar i no åk 5-6 och matte åk 5  anna.bredin@norrkoping.se

Michaela Lind, undervisande lärare i år 4 telefon: 072-5078578, michaela.lind@norrkoping.se

Vid sjukanmälan var god ring 011-15 19 29 före kl. 8.

Vänlig hälsning! Richard, Annika, Micha, Anna B, Susan, Pia, Linn, Björn, Ricki, Susanne, Leo, Anna S, Sylvia, Marie, Lena och Michaela
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar