Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har i dagsläget 360 elever. På skolan finns även fyra fritidshemsavdelningar; Guldbanken, Pärlan, Trappan och Tornet.

fredag 3 mars 2017

Trafikstörningar i området runt skolan

Information om arbete med fjärrvärmenätet som påbörjas nästa vecka:
Ni kommer främst att beröras genom att Fotbollsgatan blir avstängd för genomfartstrafik mot Ektorpsgatan. Fotbollsgatan kommer däremot att vara öppen österut.
E.ON Värme kommer alltså att under våren fortsätta arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningar i Ektorpsgatan. Vi kommer nu att fortsätta från Gunnar Nordahls plats förbi Fotbollsgatan upp mot Målgränd (se skiss).

Under den första etappen (med start den 6 mars) kommer Fotbollsgatan att vara avstängd för genomfartstrafik i höjd med Kulturskolan. På Ektorpsgatan kommer ett körfält att vara avstängt och vägen kommer att vara enkelriktad med trafik enbart i Norrgående riktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar