Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har i dagsläget 360 elever. På skolan finns även fyra fritidshemsavdelningar; Guldbanken, Pärlan, Trappan och Tornet.

fredag 10 februari 2017

Veckobrev 4-6

Vecka 7

Hej!
Denna vecka…

fortsätter vi med dans i projektet ”En skapande skola”. Vi får danslektioner av utbildad personal på Dansakademien Drottninggatan 41.
Eleverna behöver ej ha med sig idrottskläder. 

Åk 5 A dans på måndag kl. 13.00-14.00 . De elever som vill får sluta på plats, och vi andra åker tillbaka till skolan och avslutar där. 5 B är kvar på skolan.
Åk 5 A dans på torsdag kl. 9.00-10.00. De elever som vill kan börja på plats, och vi andra samlas på skolan kl. 8.30. 5 B är kvar på skolan.
Åk 5 B dans på torsdag kl. 13.00-14.00.  De elever som vill får sluta på plats, och vi andra åker tillbaka till skolan och avslutar där. 5 A är kvar på skolan.
Åk 5 B dans på fredag kl. 9.00-10.00. De elever som vill kan börja på plats, och vi andra samlas på skolan kl. 8.30. 5 B är kvar på skolan.

Café fredag vecka 7 för åk 3-5, åk 5 håller i caféet.

Elevrådet har anordnat en maskeraddag på fredag för de elever som vill klä ut sig.

Matematik
Åk 4 – Tema Bråk, vi arbetar med bråk, decimaltal och procent.
Åk 5.   Vi repeterar bråk samt arbetar med tallinjen och multiplikationstabellerna.
Åk 6 Vi arbetar med omkrets och area.

Svenska
Åk 4 Pilen, läsförståelse, läsning, bearbeta sin faktatext. Inlämning v.7.
Åk 5 Pilen, läsning och läsförståelse.  
Åk 6 NP i svenska tisdag och torsdag förmiddag.

Engelska
Åk 4 Samtalsövningar, Valentine´s day,
Åk 5 Läsa en faktatext och svara på frågor.
Åk 6 Arbete med texter.  
So
Åk 4 Världsreligionernavi gör klart och sammanfattar.
Åk 5-6: Världsreligionerna

No
Åk 4 Arbetar med temat astronomi.
åk 5 Vi avslutar arbetet med astronomi. (Bedömning 5b onsdag, 5a torsdag)
Åk 6 Vi avslutar arbetet med astronomi. (Bedömning, torsdag)

På gång:
17 februari, café för åk 3-6 som åk 5 håller i.
Vecka 8 sportlov
7 april, café för åk 3-6 som åk 5 håller i.
Vecka 15 påsklov

------------------------------------------------------------------------
Anna Schill undervisande lärare i år 4 arbetstelefonnummer är 072-5986762 och mailadress anna.schill@norrkoping.se

Marie Karlsson Fält undervisande lärare i år 6 (ma, sv, so)samt So i åk 5 arbetstelefonnummer är 072-5078558 och mailadress marie.karlssonfalt@norrkoping.se

Susan Källdén, klasslärare åk 5, undervisar i svenska åk 5 och engelska åk 5-6  072-5078557 susan.kellden@norrkoping.se

Anna Bredin, klasslärare åk 5, undervisar i no åk 5-6 och matte åk 5  anna.bredin@norrkoping.se

Michaela Lind, undervisande lärare i år 4 telefon: 072-5078578, michaela.lind@norrkoping.se

Vid sjukanmälan var god ring 011-15 19 29 före kl. 8.

Vänlig hälsning! Richard, Annika, Micha, Anna B, Susan, Pia, Linn, Björn, Ricki, Susanne, Leo, Anna S, Sylvia, Marie, Lena och Michaela


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar