Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har i dagsläget 360 elever. På skolan finns även fyra fritidshemsavdelningar; Guldbanken, Pärlan, Trappan och Tornet.

onsdag 7 december 2016

Trygghetsteamet

Hej! 


Vi har nu analyserat trivselenkäterna som eleverna har gjort. Vi har även satt in och kommer sätta in insatser för att förbättra det som framkom. 

Fotbollsgruppen, som vi nämnde i förra brevet, är bland annat en insats, där personal tillsammans med elever har satt upp regler och pratat om förhållningssättet som ska råda på fotbollsplanen. 

Vi hoppas att ni alla har fått hem och läst igenom elevversionen av "skolans plan för att alla ska behandlas lika"  tillsammans med ert barn. Vi önskar er alla en god jul och ett tryggt 2017!

Mvh 
Trygghetsteamet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar